ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αρχική
Ιστορικό/Μέλη Δ.Σ.
Νέα
Σχολή Ιστιοπλοίας
Αγώνες
Καιρός
Τεχνικά/Σύνδεσμοι
Δύναμη Σκαφών Ομίλου
Εικόνες
Επικοινωνία
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
37° 56' 19'' Ν - 23° 41' 18'' Ε
---
Τηλ.210-8041166
Κιν. 6972799779
Fax 210-8041166
Email nonke@nonke.gr
---
...
photo 1 photo 2 photo 3 photo 4
...
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ...
Ο Ναυτικός Όμιλος Νέου Κάβου Ελληνικού λειτουργεί :
Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με έδρα μόνο τις Εγκ/σεις του Ομίλου μας στην
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας (ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ).
Η Μαρίνα βρίσκεται στην παραλία Καλλιθέας στο ύψος του Παλαιού Ιπποδρόμου.
Εγγραφές :Στα Τηλέφωνα: 210 8041166 και 6972799779- Εmail:nonke@nonke.gr
Στις σχολές ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας εκπαιδεύονται αποκλειστικά ενήλικες άνδρες
και γυναίκες.Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται με τους πλέον πρόσφορους τρόπους
διδασκαλίας.Ειδικές βιντεοκασέτες,projectors, slides , μοντέλα ιστιοπλοϊκών σκαφών κ.λ.π.
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται σε σύγχρονα σκάφη ανοικτής
θάλασσας που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα.
...
Στις σχολές τηρούνται με σχολαστικότητα οι όροι ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Μετά το τέλος των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και τις σχετικές εξετάσεις οι
εκπαιδευόμενοι αποκτούν δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Δημόσιο με το οποίο δύνανται να
κυβερνούν δικό τους ιστιοπλοϊκό σκάφος ή ενοικιαζόμενο σκάφος.