ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Όμιλος διοικείται από πεντανέλες(5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών για διάστημα (3) χρόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 10/11/2021 μέχρι 09/11/2024 αποτελείται από τους κκ

                                                                                   Τακτικά Μέλη                                                                                                                                                                                              Πρόεδρος Δ.Σ              Λογοθέτης Γιάννης                                                                                                                                                                Αντιπρόεδρος              Στάθης        Θεόδωρος                                                                                                                                                          Γεν.Γραμματέας           Μαρίνος      Γιάννης                                                                                                                                                                Ταμίας                           Λεσιώτης    Στέλιος                                                                                                                                                              Έφορος                         Δανηλάτος  Γιάννης      

                                                                                    Αναπληρωματικά Μέλη                                                                                                                                                                          Αναπλ. Ταμίας              Μπενής         Κωνσταντίνος                                                                                                                                                 ”       Γεν. Γραμμ              Παντής          Διονύσιος                                                                                                                                                       Έφορος Δ. Σχέσεων    Βούλγαρη       Νεκταρία

                                                                                    Ελεγκτική Επιτροπή                                                                                                                                                                              Πρόεδρος                      Παπαλέξης     Αντώνιος                                                                                                                                                      Μέλος                             Ασλανίδης      Κωνσταντίνος                                                                                                                                              Μέλος                             Δανηλάτου     Άννα