Η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας του ΝΟΝΚΕ-Κ θα λειτουργήσει τμήμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης για απόκτηση Πτυχίου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας.