Σύμφωνα με το εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα 2023 της περιοχής Σαρωνικού της Ε.Ι.Ο. ο όμιλός μας θα διοργανώσει : 1) Τον καθιερωμένο αγώνα με την ονομασία (ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ 2023 στη γνωστή διαδρομή ΦΑΛΗΡΟ-ΦΛΕΒΕΣ-ΦΑΛΗΡΟ το Σάββατο 8 Απριλίου 2023 με ώρα εκκίνησης 11οο ———————————————————————- ————- 2)Τον αγώνα(ΤΡΙΓΩΝΑ ΝΟΝΚΕ -ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2023 ) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 και ώρα εκκίνησης 11,οο σε τριγωνική διαδρομή διαγραμμένου στίβου με σημαντήρες . Η επιτροπή αγώνων του ΝΟΝΚΕ-Κ