Σύμφωνα με το εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα 2023 της περιοχής Σαρωνικού της Ε.Ι.Ο. ο όμιλός μας θα διοργανώσει , τον καθιερωμένο αγώνα με την ονομασία (ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ 2023 στη γνωστή διαδρομή ΦΑΛΗΡΟ-ΦΛΕΒΕΣ-ΦΑΛΗΡΟ το Σάββατο 8 Απριλίου 2023 με ώρα εκκίνησης 11.οο