ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1978 από παλαιά μέλη του Ν.Ο.Ελληνικού και νέους φίλους της θάλασσας από την ευρύτερη περιοχή Αττικής  και εγκαταστάθηκε  σε χώρο που μας παραχωρήθηκε από το ΕΑΚΝ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑ .  Αναγνωρίστηκε με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με την 962/79 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αθλητικών σωματείων με Α.Μ /8532. Με την απόφαση 17959/1979 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο όμιλος  αναγνωρίστηκε Φίλαθλο Αθλητικό  Σωματείο.Το 2000 προκειμένου να κατασκευαστούν στην περιοχή ΕΑΚΝ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑ  οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αναγκαστικά κατεδαφίστηκαν οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας με την υποχρέωση της Πολιτείας να μας παραχωρηθούν εγκαταστάσεις στις νέες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις μετά το τέλος των ολυμπιακών  αγώνων. Αποφασίστηκε επίσης  προκειμένου να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας  να  μεταφερθούμε στην περιοχή του Μικρολίμανου σε πρόχειρες   εγκαταστάσεις μαζί με τους ομίλους της Καλλιθέας, οι εγκαταστάσεις των οποίων κατεδαφίστηκαν , λόγω των ολυμπιακών έργων. Στο χώρο αυτό  λειτουργήσαμε  το διάστημα 2000-2005. Το 2006 η Πολιτείας αποφάσισε να ενοικιάσει τις νέες ναυταθλητικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού και επομένως δεν ήταν δυνατό να εγκατασταθούμε στις προβλεπόμενες  για τον όμιλο μας εγκαταστάσεις, για αυτό  αποφασίστηκε να εγκατασταθούμε στη ναυταθλητική  μαρίνα Δ΄Φαλήρου μαζί με τους ομίλους της Καλλιθέας .Η εγκατάστασή μας υλοποιήθηκε από την ΕΙΟ στην οποία παραχωρήθηκε η διαχείριση της μαρίνας. Το 2020 με σκοπό την εναρμόνιση της ονομασίας μας με το νέο χώρο,  τροποποιήθηκε  με την  απόφαση 409/9-12-2020 του  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ η ονομασία μας  σε ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ν.Ο.Ν.ΚΕ) -Κ και  έδρα την Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η μετάδοση της αγάπης για τη θάλασσα και τα αθλήματά της και ιδίως αυτό της ιστιοπλοΐας.Η συμβολή στην ανάπτυξη μέσω της σωστής τέλεσης των αγώνων, ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων.Η κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των μελών του.