ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1978 από παλαιά μέλη του διαλυθέντος Ναυτικού Ομίλου Ελληνικού ( Ν.Ο.ΕΛ) και νέους φίλους της θάλασσας από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και εγκαταστάθηκε στον χώρο που μας παραχωρήθηκε από το ΕΑΚΝ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑ . Αναγνωρίστηκε ο όμιλος μας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με την 962/79 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αθλητικών σωματείων με Α.Μ /8532. Με την απόφαση 17959/1979 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο όμιλός μας αναγνωρίστηκε  Φίλαθλο Αθλητικό Σωματείο. Το 2000 προκειμένου νακατασκευαστούν οι απαραίτητες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων  2004 , με απόφαση της Πολιτείας κατεδαφίστηκαν οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας , με την υπόσχεση να μας παραχωρηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις στη νέα ναυταθλητική μαρίνα μετά το τέλος των ολυμπιακών αγώνων. Αποφασίστηκε επίσης  να μεταφερθούμε προσωρινά στην περιοχή του Μικρολίμανου σε πρόχειρες εγκαταστάσεις μαζί με τους ομίλους της Καλλιθέας, οι εγκαταστάσεις των οποίων επίσης κατεδαφίστηκαν για τις ανάγκες των ολυμπιακών έργων. Στο χώρο αυτό λειτουργήσαμε το διάστημα 2000-2005. Το 2006 η Πολιτεία  αποφάσισε να ενοικιάσει τις Ναυταθλητικές Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στην περιοχή Ελληνικού και επομένως δεν ήταν δυνατό να εγκατασταθούμε στις προβλεπόμενες για εμάς εγκαταστάσεις και αποφασίστηκε από την αρμόδια Υπουργό να μεταφερθούμε στην νέα ναυταθλητική μαρίνα Δ΄Φαλήρου μαζί με την ΕΙΟ και τους ομίλους της Καλλιθέας . Επίσης αποφασίστηκε , η διαχείριση της μαρίνας να δοθεί στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η ΕΙΟ ως αρμόδιος φορέας εφάρμοσε τον νόμο περί αξιοποιήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων που προήλθαν από την ολυμπιάδα 2004 και παραχώρησε στον όμιλό μας, όπως και στους άλλους ομίλους , χώρο γραφείων στα υφιστάμενα κτίρια και αριθμό θέσεων στη μαρίνα για την κάλυψη των αναγκών ελλιμενισμού των σκαφών των μελών μας. Το 2020 με σκοπό την εναρμόνιση αφενός της ονομασίας μας με το νέο χώρο και αφετέρου για την  φορολογική μας τακτοποίηση, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας και  με την απόφαση αριθ :409/2020 του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ άλλαξε η ονομασία μας σε ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ .(Ν.Ο.Ν.ΚΕ-Κ) ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. Ο σκοπός του ομίλου μας , όπως αναφέρεται και στο καταστατικό μας ,είναι η μετάδοση της αγάπης για τη θάλασσα και τα ναυταθλητικά αθλήματα , ιδίως αυτό της ιστιοπλοΐας.Η εκμάθηση των θαλασσίων αθλημάτων και η οργάνωση μορφωτικών και τεχνικών προγραμμάτων με σκοπό τη γνώση και την εξέλιξη των ναυτικών αθλημάτων. Η ψυχαγωγία των μελών του , μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο όμιλος.